સમાજ, વાર્તાઓ અને અસર

http://matrubharti.com/  તેમ જ   http://www.gujaratipride.com/   મોબાઇલ એપ્પ્સ  પર હાલમાં મારી પાંચ વાર્તાઓ  પ્રગટ કરવામાં આવી છે. આ વાર્તાઓ છે: [૧] બાબુ [૨] અસર [૩] જ્ઞાનમંત્ર [૪] શિક્ષા [૫] પરિવર્તન.

ઉપર દર્શાવેલા એપ્પ ફ્ર્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકાય છે અને અનેક પ્રકારનું સાહિત્ય ફ્રીમાં વાંચી શકાય છે.

મારી વાર્તાઓ લગભગ વીસ વર્ષો પહેલાંની હોવા છતાં વાચકોને ગમી છે એટલે એક વાતનો મને આનંદ છે કે  આજના સમયમાં પણ એને માણનારા માણી શકે છે.

આમ તો વાર્તા લખતી વખતે  તો એક સારી વાર્તા લખવાનો ઉદ્દેશ હોય છે. માત્ર  એવો કોઈ ઉદ્દેશ નથી હોતો કે વાર્તા દ્વારા સમાજને કોઈ બોધ કે સંદેશો આપવો. પરંતુ  અનાયાસે એ થઈ જતું હોય છે!

એ રીતે જોઈએ તો આ પાંચેય વાર્તા આજે પણ સમાજની કોઈને કોઈ સમસ્યાને સ્પર્શે છે.  જેમ કે:

બાબુ – બાળ મજૂરી

અસર –  કોમી રમખાણો

જ્ઞાનમંત્ર – વિશ્વાસઘાત

શિક્ષા – બાળ ઉછેર , શિક્ષકનું વર્તન.

પરિવર્તન – ટીવીનું આગમન અને પરિવાર પર અસર.

Advertisements

One thought on “સમાજ, વાર્તાઓ અને અસર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s