શબ્દના બદલે તમે આવો પધારો smiley

શબ્દના બદલે તમે આવો પધારો  smiley 🙂

રાંક છીએ આપજો અમને સહારો   smiley 🙂

ભેદ ભીતરના અહીં જોતું નથી કોઈ હવે

માન્ય છે સૌને ઉપરછલ્લો નજારો  smiley 🙂

થઈ ગયાં રદ જીવતા ને  જાગતા  ચહેરા તમામ

ચાલવા લાગ્યા ચલણમાં જ્યાં હજારો   smiley 🙂

દેહખાતે માત્ર હસતો એક ચહેરો, એ છતાં

ભલભલાથી પાડતા કેવો પનારો smiley 🙂 

પૂર્વજો વિસ્તારથી કહેતા હતા વાતો બધી

કોણ નવરું છે હવે કરવા લવારો smiley 🙂

Advertisements

9 thoughts on “શબ્દના બદલે તમે આવો પધારો smiley

 1. “પૂર્વજો વિસ્તારથી કહેતા હતા વાતો બધી
  કોણ નવરું છે હવે કરવા લવારો smiely” — ક્યા બ્બ્બાત હૈ |
  અને,
  “ભેદ ભીતરના અહીં જોતું નથી કોઈ હવે
  માન્ય છે સૌને ઉપરછલ્લો નજારો smiley” — કોઈ શાયરની રચના ભાંગીતૂટી યાદ આવી તે લખું;

  ’ખાઈ પી નહાઈને કવિતા નથી બનતી એ દોસ્ત,
  લોહી જ્યારે વહે છે, કાગળ ધરવો પડે છે.’ આપની રચનાનાં શબ્દોમાં વહેતા લોહીની સુગંધ આવી.

 2. પૂર્વજો વિસ્તારથી કહેતા હતા વાતો બધી
  કોણ નવરું છે હવે કરવા લવારો smiley 🙂

  મજાની પંક્તિ, મજાની કવિતા. માર્મિક!

 3. ૧૩ જણાંના લાઈક અને છ કોમેન્ટ પછી

  કોણ નવરું છે હવે કરવા લવારો

  માં હું મારો સુર પુરાવો છું.

 4. Pingback: » શબ્દના બદલે તમે આવો પધારો smiley » GujaratiLinks.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s