સિક્સપૅકવાળો બ્લોગ હોઈ શકે? ..સિક્સપૅકવાળો બ્લોગ હોઈ શકે? …

બ્લોગાચાર્યના જણાવ્યા મુજબ બ્લોગદેહના મુખ્ય ત્રણ ભાગ હોય છે.

[1] શીશ વિભાગ: જેમ માનવદેહમાં શીશ કે માથાનું અંગ હોય છે તેમ બ્લોગદેહનું આ અંગ છે. જેમાં બ્લોગનું શીર્ષક કે નામ હોય છે. જેમાં બ્લોગરનો પરિચય, બ્લોગહેતુ, બ્લોગપ્રેરણા, બ્લોગસૂચના વગેરે પેટાઅંગોનો સમાવેશ થાય છે.

બ્લોગજગતમાં અનેક પ્રકારના માથાં ધરાવતા બ્લોગ્સ હોય છે. જેમ કે:માથાં ફરેલા બ્લોગ્સ,માથું કાઢી ગયેલા બ્લોગ્સ, માથાંકૂટિયા બ્લોગ્સ, માથાંફોડિયા બ્લોગ્સ, મુંડનિયા બ્લોગ્સ, જટિયાળા બ્લોગ્સ વગેરે વગેરે. પેટાઅંગોને ધ્યાનમાં રાખીને પણ બ્લોગશીશના  અનેક પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે. જેવા કે: મૌની બ્લોગ્સ, વાચાળ બ્લોગ્સ,કર્ણવિહિન બ્લોગ્સ,લંબકર્ણા બ્લોગ્સ,દાંતાળા બ્લોગ્સ, હાથીદાંતા બ્લોગ્સ, સૂક્ષ્મ આંખો ધરાવતા બ્લોગ્સ, લાલઘૂમ આંખોવાળા બ્લોગ્સ વગેરે વગેરે.

સમગ્ર બ્લોગદેહને અનુરૂપ આ વિભાગ હોય તો બ્લોગ શોભી ઊઠે છે. અન્યથા બ્લોગ હાંસી કે દયાને પાત્ર બની શકે છે.

[2] બ્લોગધડ : માનવ દેહની માફક બ્લોગદેહને પણ  હૃદય, પેટ, હાથ,,હોજરી, ફેફસાં, આંતરડાં વગેરે અંગો હોય છે.જે અંગો પોસ્ટ,એડિટ,ડ્રાફ્ટ,સેવ,પબ્લીશ વગેરે નામથી ઓળખાય છે. જેમના દ્વારા બ્લોગ શ્વસે છે, ધમધમે છે કે  હાંફે છે, પોસ્ટરૂપી ખોરાક લે છે, પચાવે છે અને નકામો કચરો બહાર ફેંકે છે!!!! આ વિભાગમાં વિવિધ અંગો અંગો દ્વારા પોસ્ટસેવન,પોસ્ટપાચન,પોસ્ટચયન, પોસ્ટપ્રાગ્ટય વગેરે ક્રિયાઓ થાય છે. જેમ મોટાભાગના માણસોને પોતાના દેહમાં આવેલા વિવિધ અંગો બાબત વિશષ જાણકારી નથી હોતી છતાં પણ પણ જીવે છે તેમ ઘણા બ્લોગ્સ આ બ્લોગજગતમાં બ્લોગનારાયણના ભરોસે ગાડું ગબડાવ્યે જાય છે. બ્લોગભગવાન સહુના છે. આ બ્લોગજગતમાં પણ  કીડીને કણ અને હાથીને મણ મળી રહે છે!!!

આ વિભાગમાં સ્વાભાવિક રીતે જ સહુની પ્રથમ નજર બ્લોગદુંદ પર જાય છે! બ્લોગજગતમાં અંદર પેટ હોય એવા  ઘણા બ્લોગ હોય છે જેનું પેટ પકડી નથી શકાતું! દુંદાળા બ્લોગ્સથી તો બ્લોગ જગત ઊભરાય છે. બિનજરૂરી ચરબીથી લથપથ બ્લોગ્સ પોસ્ટસેવનમાં વિવેક રાખતા નથી!  જેમ ઘણા માણસો ઘરનું ખાઈને ધરાતા નથી તો બહારનું  ઝાપટે છે તેમ આવા બ્લોગ્સ ઘરની પોસ્ટથી સંતોષ પામતા નથી અને કૉપીપેસ્ટ દ્વારા બહારની પોસ્ટ આરોગે છે. બ્લોગજગતની આ એક સળગતી સમસ્યા છે. જેનાથી ઘણા બ્લોગસ જાતજાતના રોગોથી પીડાયા કરે છે. સામાપક્ષે યોગ્ય પોષણના અભાવે અતિશય ક્ષીણ દેહ ધરાવનારા બ્લોગ્સ પણ છે. બ્લોગ્સ પેદા કરનારે બ્લોગના પોષણની તેઅમજ વિકાસની પણ જવાબદારી નિભાવવી જોઈએ. એને રેઢા મૂકી દેવાથી બ્લોગસમાજ પર નવો ખતરો ઊભો થઈ શકે છે. આવા બ્લોગસની સારસંભાળ લેવાની જવાબદારી બ્લોગસરકાર અને બ્લોગસમાજે ભેગા મળીને ઉપાડી લેવી જોઈએ.

આ સિવાય 56ની છાતી ધરાવતા બ્લોગ્સ, મજબૂત ખંભા ધરાવતા બ્લોગ્સ, લાંબા નહોર ધરાવતા બ્લોગ્સ, વાંકી આંગળીઓ ધરાવતા બ્લોગ્સ, બેવડ વળી ગયેલા બ્લોગ્સ વગેરે પ્રકારના બ્લોગ્સ હોય છે.

પોસ્ટસેવનના અને બ્લોગશરીરની સંભાળના  નિયમો ન પાળવાથી બ્લોગદેહમાં અનેક વિકૃતિઓ  પેદા થાય છે જેના પરિણામે બ્લોગશરીર કઢંગુ બની જાય છે. બ્લોગ ઉદર એ સર્વ બ્લોગવિકૃતિઓનું મૂળ છે!!

[3] બ્લોગચરણ: જેમ માનવદેહ એના ચરણોના સહારે ઊભો રહે છે કે ચાલે છે કે દોડે છે તેમ બ્લોગજગતમાં  બ્લોગ એના ચરણોના સહારે આ ક્રિયાઓ કરે છે. પ્રતિભાવોનાં ખાનાં એ  બ્લોગના ચરણ છે. એ જેટલા મજબૂત એટલી બ્લોગની  દોડવાની તાકાત વધારે. ઘણા બ્લોગસ આ ચરણોની દરકાર રાખતા નથી એટલે સમય જતાં તેમણે અન્ય બ્લોગના ખંભા પકડવા પડે છે, બ્લોગલાકડી કે બ્લોગચેરનો સહારો લેવો પડે છે.

બ્લોગચરણની નિયમીત કસરતો કરવી જોઈએ. જેમ માણસો માટે ચાલવું એ એકદમ સરળ વ્યાયામ છે તેમ બ્લોગ માટે પણ  બ્લોગવિહાર એ એકદમ સરળ વ્યાયામ છે.અર્થાત  બ્લોગે પોતાની બ્લોગપથારીમાં પડ્યા રહેવાને બદલે વિવિધ બ્લોગ્સમાં ભ્રમણ કરવું જોઈએ. જેના લીધે તેને ચોખ્ખી હવા મળે,ઉર્જા મળે, ઉમંગ મળે અને આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે. ખબર પડે કે બ્લોગજગતમાં શું શું નવું ચાલી રહ્યું છે. અન્યાથા બ્લોગની ગણના  કૂવાના દેડકા તરીકે થઈ જાય છે.

બ્લોગચરણને ધ્યાનમાં રાખીને બ્લોગ્સના જે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે તેમાં મુખ્યત્વે પંગુ બ્લોગ્સ, તાડપગા બ્લોગ્સ,હાથીપગા બ્લોગ્સ વગેરે વગેરે છે.

બ્લોગજગતની મોટાભાગની લડાઈઓ બ્લોગચરણની જ હોય છે. જે બ્લોગચરણ માટે અને બ્લોગચરણ દ્વારા જ લડાતી હોય છે.

બ્લોગદેહને અનુરૂપ બ્લોગચરણ ન હોય તો બ્લોગદેહ શોભતો નથી. ઘણા બ્લોગના શીશવિભાગ અને ધડવિભાગના પ્રમાણમાં ચરણવિભાગ ખૂબ જ ફૂલેલો હોય છે જે પણ  એક પ્રકારની વિકૃતિ જ છે. બ્લોગસોજા તરફ વહેલાસર ધ્યાન ન દેવામાં આવે તો એ અસાધ્ય બીમારીમાં પરિણમે છે. ઘણા બ્લોગ્સ અન્ય કુટુંબીજનો પાસે કાયમ પોતાના ચરણ દબાવડાવે છે જે આદત  સારી નથી.

તો મિત્રો વાત આમ છે. હવે વિચારવાનું યુવાન બ્લોગમિત્રોએ છે. શું યુવાન બ્લોગમિત્રો  બ્લોગફિટનેસ બાબત ગંભીર છે? તેઓના ધ્યાનમાં બ્લોગને સિક્સ પૅકવાળો બનાવી દે તેવા કોઈ સ્થાનો હોય તો જણાવે જેથી અન્યયુવાન બ્લોગમિત્રોને લાભ મળે! પણ જોજો. કોઈ લેભાગુ ભટકાય ન જાય!

અમે જ્યારે બ્લોગાચાર્યને પૂછ્યું કે: શું અમારો બ્લોગ સિક્સપૅકવાળો કહી શકાય તો એમણે કહ્યું કે: ના, સિક્સપૅકવાળો તો ન કહી શકાય પરંતુ સિક્સ પેગવાળો જરૂર કહી શકાય!!

હરીઓમ! હરીઓમ!

મિત્રો, આવજો અને જલસા કરજો. અને વિચાર કરજો કે: ઝીરો ફિગરવાળી પોસ્ટ હોઈ શકે?

16 thoughts on “સિક્સપૅકવાળો બ્લોગ હોઈ શકે? ..

  1. મળબ્લોગ તરીકે ઓળખાતાં કેટલાં બ્લોગ્સ છે – જેમનું કામ બીજાં ઉપર મળ ઈત્યાદિ દુર્ગંધ યુક્ત કોમેન્ટ્સ ફેંકવાનું છે. આવા બ્લોગ્સનો ઉલ્લેખ હું વાર તહેવારે કરતો રહું છું..

  2. wow…. maja awi gayi…sachej….

    વ્હાલસોયું નિમંત્રણ ….જરૂર થી આવશો …… આપ ખુદ નેજ પામશો ……
    http://piyuninopamrat.wordpress.com/2010/09/10/%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A3-%E2%80%A6-%E0%AA%9C%E0%AA%B0/

  3. પિંગબેક: સિક્સપૅકવાળો બ્લોગ હોઈ શકે? .. | indiarrs.net Classifieds | Featured blogs from INDIA.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s