મૂર્તિઓને કદી તોડવી પણ પડે

મૂર્તિઓને કદી ખોડવી પણ પડે

મૂર્તિઓને કદી તોડવી પણ પડે.


વાટમાં આવતી ધર્મશાળા સમી

લાગણીને કદી છોડવી પણ પડે.


માણસો માંગતાં રોજ વાતો નવી

રોજ નોખી કથા જોડવી પણ પડે.


સખ્ત  હાથે કદી કામ લેવું પડે

આંજણીને કદી ફોડવી પણ પડે.


ઠીક લાગે નહીં એમ થાકી જવું

જિંદગી દોડ છે દોડવી પણ પડે.

Advertisements

5 thoughts on “મૂર્તિઓને કદી તોડવી પણ પડે

 1. વાટમાં આવતી ધર્મશાળા સમી
  લાગણીને કદી છોડવી પણ પડે.

  સખ્ત હાથે કદી કામ લેવું પડે
  આંજણીને કદી ફોડવી પણ પડે. આ બન્ને શેરમાં ( બીજા શેર કરતા વધારે.) મને તમારુ, ભાષાકર્મ
  મેટાફરકર્મ, પ્રભાવિત કરી ગયું સર્જકસજ્જતા અહીં લિલોતરીમાં હોય તેવી તાજપ લઈને આવતી
  દેખાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s