ચુરા લી હૈ તુમને જો પોસ્ટ તો… બ્લોગ નહીં ચુરાના સનમ

બ્લોગજગતની  “મનોરંજન”  રંગભૂમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.

અમારા બ્લોગવિસ્તારના  કદરદાતાઓ,

પ્રતિભાવદાતાઓ,

તમારાં થકીજ અમને અવારનવાર સુવિચારો આવે છે.

આજનો અમારો  સુવિચાર એવો છે કે બ્લોગજગતની ફિલ્મ્સ બની હોત તો? અહાહા! કેવાં કેવાં દ્શ્યો આપણને જોવા મળ્યા હોત!

નાયિકા બ્લોગ લખતી હોય… ખલનાયક એનું COPY PASTE  કરતો હોય! નાયકનાં ધ્યાનમાં આવે… એ ખલનાયકને પકડી પાડે. ખલનાયકને  COPY PASTE કરેલું લખાણ હટાવવું પડે.. નાયિકા નાયકનો આભાર માને… “ આપકા બહોત બહોત શુક્રિયા”

તો જવાબમાં  નાયક કહેતો હોય કે: “ઈસમેં શુક્રિયાકી ક્યા બાત હૈ? યે તો મેરા ફર્જ થા.”

… ને પછી  શરુ થાય પ્રણયગીત…

આજકાલ તેરેમેરે બ્લોગકે ચર્ચે હર જબાન પર

સબકો માલૂમ  હૈ ઔર સબકો ખબર હો ગઈ…

[ તો ક્યા?]

[મ્યુઝિક: ટૂં…. ટૂટૂટૂ..  ટૂં…. ટૂટૂટૂ  ટૂં…. ટૂટૂટૂ…]

મિત્રો, જૂની ફિલ્મ્સનાં પ્રણયગીતો ની બોલબાલા હતી. આજે પણ  છે. પણ એ વખતે બ્લોગજગત નહોતું! જો હોત જરૂર એને ફિલ્મ્સમાં સ્થાન મળ્યું હોત! તો ફિલ્મનાં  નાયક નાયિકા કેવા કેવા ગીતો ગાતાં હોત! અમે  એ બાબતની કલ્પનાઓ કરી છે અને અત્રે ગીતોની યાદી મૂકી છે. દ્શ્યોની  કલ્પનાઓ તમારા પર છોડીએ છીએ. તો માણો, બ્લોગજગતનાં પ્રણયગીતો….

[1]મેરે બ્લોગપે કૉમેન્ટ રાની, તું ને દિયા  શુક્રિયા …  શુક્રિયા

મેરે પ્યાસે બ્લોગકો પાની, તું ને દિયા શુક્રિયાં … શુક્રિયા.

[2] મૈ તેરે બ્લોગપે ઠહર ના જાઉં કહીં, મુજસે કૉમેન્ટ ચુરાનેકી કોશિશ ના કર

મૈ તેરે બ્લોગકી ગઝલ ગાઉં ન કહીં, મુજસે મોમેન્ટ ચુરાનેકી કોશિશ ના કર.

[3] યે રેશમી ગઝલે .. યે સરબતી બાતેં

ઇન્હે પઢકર કૉપી કર રહે હૈ સભી…

ઇન્હે પઢકર કૉપી કર રહે હૈ સભી..

[4]  કોરા કાગજ થા બ્લોગ મેરા..

બસ ગયા ઇસમેં  ગીત  તેરા…

બ્લોગપે પોસ્ટ રખનેસે પહલે…. મુજે તેરી  કૉમેન્ટ્સ  મિલનેસે પહલે..

કહાં થી યે બાતેં.. ઐસી રાતેં .. યે મુલાકાતેં…

સૂના  આંગન થા બ્લોગ મેરા… બસ ગયા ઇસમેં  થીમ તેરા…

[5]  અઈં અઈં યા કરું મૈ ક્યા સૂકૂ સૂકૂ

ખો ગયા બ્લોગ મેરા સૂકૂ સૂકૂ…

[6] સદા ઠુશ રહે  તુ  કૉપી કરનેવાલે..

દુઆ  કર રહેં હૈં બ્લોગ લિખનેવાલે..

[7] સેવખમની સેવખમની ખાના નહીં…મુજે છોડકે મુજે છોડકે

ઓ બ્લોગર મેરે યારા… યે વાદા નિભાના

ભૂખે મર જાના, મગર ખાના નહીં…

સેવખમની સેવખમની ખાના નહીં…મુજે છોડકે.. મુજે છોડકે.

[8]  હો… ગતકડા જાનકર તુમતો મેરા બ્લોગ છોડ જાતે હો.

મુજે ઈસ હાલમેં કિસકે સહારે છોડ જાતે હો.

[9] હમારે બ્લોગ કોઈ આયેગા

કૉમેન્ટકી દોરસે બંધ જાયેગા..

હો.. આયેગા આયેગા આયેગા….

[10] કહાં ચલ દિયે.. ઈધર તો આઓ

મેરે બ્લોગકો, ના  ઠુકરાઓ..

ભોલે બ્લોગર, માન ભી જાઓ … મન ભી જાઓ.

[11] જાનેવાલે કભી નહીં આતે… જાનેવાલોકી યાદ આતી હૈ

બ્લોગ એક મંદિર હૈ… બ્લોગ એક મંદિર હૈ,,,,

[12] મેરે બ્લોગકી ગંગા ઔર તેરે બ્લોગકી જમુના

કા  બોલ રાધા બોલ બ્લોગિન્ગ હોગા કિ  નહીં?

કા બોલ રાધા બોલ બ્લોગિન્ગ હોગા કિ નહીં.

[13] મૈ કા કરું રામ મુજે બ્લોગર મિલ ગયા

હાય હાય બ્લોગર મિલ  ગયા …

કવિઓકે દેશ મુજે બ્લોગર લેકે આ ગયા

સબ જો લાયે ગઝલ.. બ્લોગર હઝલ  લેકે આ ગયા

મૈ હો ગઈ બદનામ, મુજે બ્લોગર મિલ ગયા

મૈ કા કરું રામ મુજે બ્લોગર મિલ ગયા

હાય હાય બ્લોગર મિલ  ગયા ..  હાય હાય બ્લોગર મિલ  ગયા

[14] બદલ ગયા થી…મ,  હો ગયા કામ

જાને દો જાના હૈ

અભી અભી તો આઈ હો, અભી અભી તો  જાના હૈ…

[15] યે મેરે દિલ કહીં ઓર ચલ

ઇસ બ્લોગસે દિલ ભર ગયા

ઢૂંઢ લે બ્લોગ કોઈ ઔર નયા

યે તો  પૂરા  કૉપી-પેસ્ટ હો ગયા ..

[16] કૉમેન્ટ જા જા જા …  કૉમેન્ટ જા જા જા .

પહલે બ્લોગકી પહલી કૉમેન્ટ  સાજનકો  દે આ

કૉમેન્ટ જા જા જા …  કૉમેન્ટ જા જા જા .

[17] હમ દોનો દો પ્રેમી  બ્લોગિન્ગ છોડ ચલે

બ્લોગિન્ગ કી હર સારી રસમેં તોડ ચલે.

[એ બાબુ,,, કહાં ચલે? ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ ચલે યા ‘સંદેશ’ ચલે?]

[18] આજ કી રાત મેરે બ્લોગસે કૉપી કર લે

કલ તેરી મેહફિલસે બ્લોગર ચલા જાયેગા..

જોક  રહ જાયેગી

જોકર ચલા જાયેગા.

[19] ચુરા લી હૈ તુમને જો પોસ્ટ તો …  બ્લોગ નહીં ચુરાના સનમ

બદલકે થીમ અપને  બ્લોગકા.. બદલ નહીં જાના સનમ

[20] ઓ  હસીના ગઝલોવાલી જાને જહાં .. ઢૂંઢતી હૈ બ્લોગ આગે કિસકા નિશાન

બ્લોગ બ્લોગ એ શમા ફિરતી હો કહાં?

બ્લોગ અન્જાના  ઢૂંઢતી હું… ગીત મસ્તાના ઢૂંઢતી હું…

મેરે બ્લોગમેં જો બસે વો ખજાના ઢૂંઢતી હું.

[મ્યુઝિક: ઠેન્ટેન  ઠેન્ટેન  ઠેન્ટેન…]

[21]  બ્લોગર હૈ હમ બ્લોગરકો ન ઘર ચાહિયે .. ન ઘર ચાહિયે

ગઝલોસે ભરા એક બ્લોગ ચાહિયે… એક બ્લોગ ચાહિયે.

[23] એક થા બ્લોગર ઔર એક થી બ્લોગર

દોનો કમ્પ્યુટરમેં  રહતે થે

યે કહાની બિલકુલ સચ્ચી હૈ

મેરે ટીચર  મુજકો કહતે થે.

[24] બદનપે લેપટોપ લપેટે હુએ

ઓ જાને તમન્ના કિધર જા રહી હો

જરા પાસ આઓ તો

બ્લોગ ખિલ જાયે…

[25] મૈ તેરી પોસ્ટ હું તુ મેરા બ્લોગર હૈ

બ્લોગગ્રંથ કે પન્નો પર અપના નામ તો જોકર હૈ…

[26] ક્યા ગીત લિખતી હો અચ્છી ગઝલ લિખતી હો

કુછ ભી કહો કહતે રહો ..

મુજે  અચ્છા લગતા હૈ

બ્લોગિન્ગકા હર સપના અબ સચ્ચા લગતા હૈ.

[27] પોસ્ટ પોસ્ટ ના રહી બ્લોગ બ્લોગ ના રહા

એ બ્લોગિન્ગ હમે તેરા એતબાર ના રહા ..એતબાર ના રહા.

[28]  લિખે જો ગીત તુને વો તેરે બ્લોગ મેં

હજારો રંગકે મસાલે બન ગયે

સવેરા જબ હુઆ તો  હલ્દી   બન ગયે

જો રાત આઈ તો મિર્ચી બન ગયે.

[28] દિલરુબા મૈને ..તેરે બ્લોગપે ક્યા ક્યા ન કિયા..

પ્રતિભાવ દિયા… પ્રતિઘાત લિયા

પ્રતિભાવ દિયા…પ્રતિઘાત લિયા

[29] દર્દે બ્લોગ બઢતા જાયે… સારી સારી રાત નીંદ ન આયે

દે કૉમેન્ટ કોઈ ઐસી કિ ચેન આ જાયે.

[30] લિખે જો બ્લોગ તો પોસ્ટ ચુરાયે

ના લિખે તો મર જાયે

હમેં  ક્યા હો ગયા હૈ … હમેં ક્યા હો ગયા હૈ?

[31] શબ્દો મેં ઘોલા જાયે થોડાસા કબાબ

ઉસમેં ફિર મિલાઈ જાયે થોડીસી શરાબ

હોગા જો  લોચા યું  તૈયાર

વો બ્લોગ હૈ….

[32] હો તુમ મુજે યું ભૂલા ન  પાઓગે .. હો તુમ મુજે યું ભૂલા ન પાઓગે.

જબ કભી ભી પઢોગે બ્લોગ મેરે

સર પકડકે તુમ ભી બૈઠ જાઓગે… હો તુમ મુજે યું ભૂલા ન પાઓગે.

[33] ચલતે ચલતે મેરા યે બ્લોગ યાદ રખના

કભી અલવિદા ના કહના … કભી અલવિદા ના કહના .

Advertisements

42 thoughts on “ચુરા લી હૈ તુમને જો પોસ્ટ તો… બ્લોગ નહીં ચુરાના સનમ

  • જીગ્નેશભાઈ,
   ‘મધ્યાંતર’ સામયિકમાં ‘અસર’ ની રચના પ્રગટ થયાના સમાચાર આપીને તમે અમને ખુશ કર્યા હતા. આ બીજી વખત તમે અમને આનંદ આપ્યો.
   એવું લાગે છે કે ભૂખ લાગી હતીને સેવખમણી…..
   ફરી મળીશું.

  • હિતેશભાઈ. સરસ. સારું ધ્યાન દોર્યું. આ delete ને બિચારાને જોઈએ તેટલું મહત્વ નથી મળ્યું.

   જીવનની વાત કરીએ તો ખોટી આદતોને એક જ ઝાટકે delete કરી શકાતી હોય તો!!!!

  • છોતરાં તો બાપુએ કાઢી નાખ્યાં પણ રસ ક્યાં ગયો? ઈ તો તમે બધાં પી ગયાં!!!

   કાંઈ વાંધો નઈં… હાલ્યા કરે!

   હવે રસની વાત નીકળી છે તો બે વાત અમારા તરફથી:

   [1] શ્રી રમણભાઈ નીલકંઠના પ્રસિધ્ધ નાટક “રાઈનો પર્વત ” માંથી એક મુક્તક
   અમને જેવું યાદ છે તેવું…

   રસપાન કરો, રસપાન કરો
   રસપાત્ર લઈ ઝટ હોઠ ધરો.
   રસ છે મધુરો, પણ કોણ કળે?
   કડવો બનશે કદી આપબળે?

   [2]
   “મરીઝ” સાહેબને યાદ કરીએ:

   જિંદગીના રસને પીવામાં કરો જલ્દી, ‘મરીઝ’
   એક તો ઓછી મદિરા છે ને ગળતું જામ છે.

   એ આવજો બાપલા!

   • અને હા… જુગલકિશોરભાઈ આ તરફ આવ્યા હોત તો જરૂર ‘કલાપી’ને યાદ કરત. ચાલો અમે કરીએ…

    રસહીન ધરા થઈ છે, દયાહીન થયો નૃપ;
    નહિ તો ના બને આવું, બોલી માતા ફરી રડી.

    પણ તમતમારે હસતાં રહેવાનું છે હો.

 1. હો તુમ મુજે યું ભૂલા ન પાઓગે .. હો તુમ મુજે યું ભૂલા ન પાઓગે.

  જબ કભી ભી પઢોગે બ્લોગ મેરે

  સર પકડકે તુમ ભી બૈઠ જાઓગે… હો તુમ મુજે યું ભૂલા ન પાઓગે. !

  maja avi gai as usual …. !

  • આભાર Pinki બેન.
   અમે એ પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે માધ્યમો કેટલા પ્રભાવશાળી હોય છે! ફિલ્મ,ગીત,સંગીત… એ બધાંનો જિંદગીને રંગીન બનાવવામાં કેટલો ફાળો હોય છે!
   અને રેડિયો! જ્યારે અન્ય માધ્યમો નહોતાં ત્યારે નોધારાનો આધાર એ હતો.
   … અને ભલું થજો આ FM રેડિયોનું… કે જેની સાક્ષીએ આજે અમે આવાં ગમ્મત ભર્યા ગતકડાં લખી શકીએ છીએ.

 2. તુમ એક કોમેન્ટ દેદો, વો દસ-હજાર દેગા. કોમેન્ટ માંગવા વાળા ભિખારીઓ પણ અહીં ઘણા છે 😉

  • કાર્તિકભાઈ,
   એક મજાની વાત અમારા તરફથી.
   કોઈને અમારી પોસ્ટ ખૂબ ગમે. એટલી બધી ગમે કે આખેઆખી ઉઠાવીને થાય હાલતાં.ને તોય કૉમેન્ટ આપવાનું નામ નહીં. અમે કહીએ કે: “આ પોસ્ટ લીધી તો કૉમેન્ટ તો આપતા જાઓ.” તો COPY PASTE કરેલી મૂછો પર વળ હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં કૉપી સમ્રાટો કહે કે: “લે કરો વાત.કોને દીધી ને તમે રહી ગયા?”

  • ને અત્યારે જ રેડિયો પર ગીત વાગી રહ્યું છે કે:

   બ્લોગ કો કૉમેન્ટ મિલનેકા કોઈ કારન હોગા
   બિના કારન કોઈ કૉમેન્ટ નહીં હોતી..

   ઢીન ટીન ટીન ઢીન ટીન ટીન
   ઢીન ટીન ટીન ઢીન ટીન ટીન ………

 3. બધાં જ ગીતો સરસ થયાં છે.

  મૈ તેરે બ્લોગપે ઠહર ના જાઉં કહીં, મુજસે કૉમેન્ટ ચુરાનેકી કોશિશ ના કર
  મૈ તેરે બ્લોગકી ગઝલ ગાઉં ન કહીં, મુજસે મોમેન્ટ ચુરાનેકી કોશિશ ના કર

  વિશેષ ગમ્યું.

 4. લિખે જો બ્લોગ હમને, વો તેરી યાદ મેં,
  હજારો રંગ કે નજરે બન ગયે,
  સવેરા જો હુઆ તો કોપી હો ગયે,
  જો રાત આયી તો પેસ્ટ હો ગયે.

 5. are baap re…post vanchu k comments…..ek thi ek chadiyati commnets che.hoy j ne aa artical pan mast mast je che..maja aavi gai
  pan aama to evu che ne k…

  mard ko kabhi dard nahi hota ni jem..
  uthavgiro ko kabhi sharm nahi hoti..

  ya to ..
  hay hay yeh majburi…
  yeh blog or yeh chori..
  muje post post pe lalchaye,
  teri pyari pyari post pe meri najre bigdi jaye…

  -SNEHA-AKSHITRAK

  • વાહ! આપની આ કૉમેન્ટ ત્રીગુણી કહી શકાય!

   વખાણ + સંવાદ + ગીત = ત્રીગુણી કૉમેન્ટ.

   આવી ત્રીગુણી કૉમેન્ટથી બ્લોગનું આરોગ્ય જળવાતું હોય છે. એવું બ્લોગજગતના ‘આરોગ્યશાસ્ત્ર’ માં જણાવેલું છે.

   આભાર. જય બ્લોગજગત.

 6. જહાં મે અહલે ઉમા ખુરશીદ જીતે હૈ
  ઈધર ડૂબે ઉધર નિકલે ઉધર ડૂબે ઈધર નિકલે…
  – બહાદુર શાહ ઝફર
  (જીવવુ તો સૂર્યની જેમ અહિં ડૂબ્યા ત્યાં નિક્ળયા અને ત્યાં ડૂબ્યા તો અહિં નિકળ્યા !!)

  આપના લેખના સંદર્ભે મોર્ડન રુપ માં …

  જહાં મે અહલે ઉમા ખુરશીદ જીતે હૈ
  ઈધર કોપી કીયા ઉધર પેસ્ટ કીયા ઉધર કોપી કિયા ઈધર પેસ્ટ કિયા…

  • મૌલિકભાઈ… ભલે પધાર્યા.

   ઇશ્ક પર જોર નહીં , હૈ વો આતિશ ‘ગાલિબ’
   કિ લગાએ ન લગે ઔર બુઝાએ ન બને.

   બ્લોગજગતની વાત કરીએ તો:

   પોસ્ટ પર જોર નહીં, હૈ યે વો દૌલત ‘સાહિબ’
   કિ છુપાએ ન છુપે ઓર બચાએ ન બચે.

 7. અમેઝિંગ, એક્સેલન્ટ્, અદ્દભુત, ફેબ્યુલસ્, વંડરફૂલ, એક્ષ્ટ્રા ઓર્ડીનરી, બ્યુટીફૂલ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ, રીમાર્કેબલ, ઓફુલ, એસ્ટોનિશિન્ગ્, ફોર્મિડેબલ્, માર્વેલસ, ફેન્ટાસ્ટિક્, અતિઉત્તમ, અસાધારણ……..
  આની સિવાય કોઈ શબ્દો નથી મારી પાસે.

  • અશ્વિનભાઈ.
   આભાર. પણ હવે એક ગમ્મત થઈ જાય.
   વર્ષો પહેલાં એક ફિલ્મ આવી હતી: “શિકાર”. એમાં એક ગીત હતું કે: ” પર્દેમેં રહને દો, પર્દા મત ઉઠાઓ . પર્દા જો ઉઠ ગયા તો …. ‘

   અમે તમને કહીશું કે:

   જમીન પર રહને દો, ઊંચે મત ચઢાઓ
   ઊંચે ચઢ ગયે તો ફિર હમ ગિર જાયેંગે …
   પોસ્ટ મેરી તોબા .. બ્લોગ મેરા તોબા……

   જલસા કરો.

  • અશ્વિનભાઇ, શબ્દકોષ માં ય નથી.
   મે ગોતવાનો પ્રયત્ન કર્યો હો ભાઇ. નકર વળી ઠક્કરભાય કેશે કે “કોમેંટમાં ય કોપી પેસ્ટ”!
   જલસા કરો. અંહક.. વળી પાછી ગુંદર પટ્ટી !
   ધુબાકા મારો !

 8. Ek Blog banaunga…..Tere blog ke samne,
  Mera Blog basaunga..Tere hi……..Blog se

  Wah, janab apka koi jawab nahi

  Yashwantji, tamari aa kheldili prasansha ne patra 6e
  pahela pan lakhyu hatu, fari,duniya-lutero ka dera hai…hum sub apni apni gathri bahchae, yehi iltada hai

 9. સાચ્ચે જ મોડો પડ્યો છું ! (નહીંતર મોટેભાગે મારી કોમેન્ટ આરંભે જ હોય છે)

  તમારું આ મર્માભિયાન /હાસ્યાભિયાન દ્વારા એક સ–રસ સ્ટેજ તૈયાર થયું છે. આ સ્ટેજની મજા એ છે કે એમાં પ્રેક્ષકો (વાચકો) પણ કોમેન્ટ્સ દ્વારા સ્ટેજ ઉપર ફુલ – ને કોઈ ઈંડાં પણ –વરસાવી શકે છે. જોકે ઈંડાંનો માર તમને, સ્ટેજકલાકારને નહીં પણ ક્યાંક બીજે જ, પડે છે.

  એક જાણીતું હાઈકુ છે,

  સ્વયંવરમાં
  અર્જુને છોડ્યું તીર
  વીંધાયો કર્ણ !

  અહીં ધીમે ધીમે કટુતાનું ઘટવું ને નિર્ભેળ આંનંદ જેમ જેમ વધતો જશે તેમ તેમ મારા જેવાને ૬૬ વરસેય હરખ થાહે.

  સૌને ધન્યવાદ – આ સ્ટેજને ધમધમાવવા બદલ.

  • જુગલકિશોરભાઈ,
   તમને મેં યાદ કર્યા હતા. આવ્યા તો આનંદ થયો.
   સમાજમાં ફિલ્મીગીતો ખૂબ મોટો પ્રભાવ ધરાવે છે. એના આધારે અમે વર્તમાન બ્લોગજગતની ખૂબીઓ અને સમસ્યાઓ હળવાશથી રજૂ કરી છે. મિત્રોએ એ માણી અને મર્યાદામાં રહીને જ પોતાની ભાવના કૉમેન્ટ દ્વારા વ્યક્ત કરી છે. વળી અમે પણ નિર્ભેળ આનંદ તરફ જ ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખ્યું છે.

   ગમ્મતમાં જ કહું તો ; કોઈ મિત્રો હવે ઈંડાનો ખર્ચ કરે એમ નથી કારણ કે સૌ જાણે છે કે; અહીં તો ફેંકાયેલા ઈંડાની પણ આમલેટ બનાવીને ખાઈ જનારા મિત્રો છે.

   કટુતા સારી બાબત નથી અને એનાથી આપણે ધારેલાં કાર્યોમાં વિઘ્નો આવે છે એ વાત અમે સતત ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. એવું લાગે ત્યારે તમે હકપૂર્વક જરૂરથી અમારું ધ્યાન દોરી શકો છો.

 10. તમે યાદ કર્યો હતો એ વાંચીને જ લખવા પ્રેયાયો હતો. આભારી છું ને રહીશ.

  ધ્યાન દોરવાનો સવાલ જ નહીં આવે. આ હાસ્યને જ મેં અભીયાન કહ્યું છે, કોઈ હેતુને નહીં, તેથી. હું તો આને હાસ્યોત્સવ પણ કહું. તમે આ વખતે ફીલ્મી ગીતોને લાવ્યા બાકી કહેવતોમાંની અમુક કહેવતો પણ સખ્ખત ચોટદાર હતી. આ બધાંમાં મને જે કાંઈ સાહીત્યત્વ જણાય છે એ જ મારું આકર્ષણ છે.

  તમને અને સૌ વાચકો–પ્રશંસકોને ધન્યવાદ જ હોય.
  સાભાર, –જુ.

 11. કોપી અને પેસ્ટ સામે અસરકારક પેસ્ટિસાઇડની જરૂર છે જ… બહુ સરસ વાત છે કે આપે એને અગમચેતીથી સાજુ કરી છે. ધન્યવાદ!

 12. એક જુની યાદ તાજી થઇ ગઇ.
  અટલ બિહારી બાજ પાઇની એક વાર સભા સાંભળવા ગયો હતો
  બે શબ્દ વચ્ચે પાંચ મિનીનો ગાળો રાખીને સુઇ જનારા અટલજી નહીં હો !હા. એવખતે તો ઘણા યુવાન હતા
  લગભગ પાંત્રીસ ચાલીસની આસ પાસના હશે.એટલું જ નહીં એ વખતે ધારદાર ભાષણ કરવામાં કદાચ તેમનો નંબર પહેલો હતો )
  એક વાર ભાષણમાં બોલેલા
  “નકલ કરને કે લિયે ભી અક્કલ ચાહીયે….નહીં તો સકલ બીગડ જાતી હૈ “

  • દિનકરભાઈ,
   સમય સમયની વાત છે. છેલ્લે છેલ્લે બાજપાઈની બોલવાની રીતની ઘણી મજાક થઈ. એ જ બાજપાઈનું માત્ર ‘ટેપ’ કરેલું ભાષણ અમને પહેલી વખત અમરેલીમાં સાંભળવા મળ્યું હતું. હજારો લોકો એ ભાષણ સાંભળવા માટે એકઠાં થઈ ગયાં હતાં. કટોકટી પછીની વાત છે. … અને બાજપાઈનો એ અવાજ… “સિંહાસન ખાલી કરો, જનતા આ રહી હૈ.. ”
   ત્યારપછી તો વડોદરામાં બાજપાઈને સાંભળવાનો લહાવો ત્રણ-ચાર વખત મળ્યો.

   ભાષણમાં મજાક કરી લેવાની એમની અનોખી રીત હતી.

 13. શ્રી યશવંતભાઇ,
  તમેય શું મારાભાઇ ક્યાં ક્યાંથી આવા નવા આઇડિયા શોધી કાઢો છો?ખરેખર કબીલે તારિફ કર્યું છે.તમારા સુરમાં સુર પુરાવા લખું છું
  હુઝુર કીસી કોમેન્ટ સે દિલ રૂસવા ન કીજે
  કોમેન્ટ તો કોમેન્ટ હૈ આપ ઝલસા હી કિજે.
  ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

  • શ્રી ધુફારી , શું કરીએ? આદતથી મજબૂર છીએ. સહુને એ બહાને થોડી મજા આવે અને મનગમતો ભૂતકાળ પણ સજીવન થાય. વળી વર્તમાન બ્લોગજગત બાબત પણ એક ચિત્ર રજૂ થાય.
   ટમટમનો જમાનો છેને?

 14. આ તો મને હમણાં મળ્યું એટલે સૌથી છેલ્લે છું, જ્યાં સુધી મારી પાછળ કોઈ ન આવે ત્યાં સુધી. પરંતુ એકવીસમી સદીના બીજા દાયકામાં કૉમેન્ટ આપવામાં પહેલો છું!

  આ તમારાં બ્લૉગી ગીતો બહુ લોકપ્રિય બનો એવી શુભેચ્છાઓ.

  • દીપકભાઈ,
   ફિલ્મીગીતો જીવનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
   બીજું કાઈ નહિ તો મનોરંજન તો આપે છે. હળવા બનાવે છે.
   ઉમર વધવાની સાથે કેટલાક લોકો એનાથી દૂર થઈ જાય છે!!
   અહીં જરા અલગ રીતે ફિલ્મી ગીતોને ન્યાય આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s