અહીં સૌને ઉદાસીની મહાઆદત પડી ગઈ છે.

જય ભોલેનાથ .

સહુ મિત્રોને મહા શિવરાત્રીના શુભ પર્વ નિમિત્તે જય ભોલેનાથ.

અહીં લોકો નથી હસતાં મહામંદી નડી ગઈ છે.

અહીં સૌને ઉદાસીની મહાઆદત પડી ગઈ છે.

જવા દો ને, અમે પ્યાલા ભરીને ભાંગ પીધી છે

અમારે શું? અમોને તો મહામસ્તી ચડી ગઈ છે.

નગર મધ્યે અમે ચાલ્યા અમે દોડ્યા અમે કૂદ્યા

કરીએ શું? અમોમાંથી શરમ થોડી દડી ગઈ છે.

હવે સગપણ તણાં બંધન રતીભર પણ નથી નડતાં

નથી પરવા હવે સગપણ તણી સાંકળ સડી ગઈ છે.

જમાનાના હવે ઝાલ્યા અમે યારો નહીં રહીએ

ખુશી કેરા ખજાનાની હવે ચાવી જડી ગઈ છે.

****

भंग मुबारक ..

भंग का रंग मुबारक… 

अगर चढ जाय तो फिर

एक नया जंग मुबारक! 

Advertisements

4 thoughts on “અહીં સૌને ઉદાસીની મહાઆદત પડી ગઈ છે.

 1. મન લાગા યાર ફકીરી મેં,ખરુ ને ?
  નારાયણ સ્વામિનું ભજન યાદ આવી ગયું

  મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું ફરું છું- મજા આવી ગઇ.

 2. સહુ પ્રથમ તો આપને ખૂબ ખૂબ અબિનંદન –

  જમાનાના હવે ઝાલ્યા અમે યારો નહીં રહીએ
  ખુશી કેરા ખજાનાની હવે ચાવી જડી ગઈ છે.

  કાબીલે દાદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s