વિગતને નામે નરી વાર્તાઓ

વિગતને  નામે નરી વાર્તાઓ

સમાચારોમાં ભરી વાર્તાઓ.

 

કહેવાવાળો હતો રાજા તો

સભામાં સાચી ઠરી વાર્તાઓ.


અદાલત મધ્યે વકીલો સૌએ

ખુલાસારૂપે કરી વાર્તાઓ.


દુકાનદારે જ્યાં કરી ઉઘરાણી

કથાકારે ત્યાં ધરી વાર્તાઓ.


થયાં તોફાનો અને અફવા થઈ

નગર આખામાં ફરી વાર્તાઓ.      

Advertisements

5 thoughts on “વિગતને નામે નરી વાર્તાઓ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s