થાંભલો


આંગણાંમાં ઊગ્યો છે ટેલિફોનનો થાંભલો!

ઊંડાં ઊંડાં છે એનાં મૂળ.

લહેરાય છે એના તાર

ને ટહુકે છે એની રિંગ

વૃક્ષો

મને માફ કરજો

હું તમને ભૂલતો જાઉં છું.

[18-03-95]

Advertisements

3 thoughts on “થાંભલો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s