આવો ઓળખીએ જશુભાઈને

જશુભાઈ —— એક ઝલક

આદતથી મજબૂર જશુભાઈ  આદતથી મજબૂર

ચિંતાથી  ભરપૂર જશુભાઈ  ચિંતાથી  ભરપૂર

આદતથી મજબૂર જશુભાઈ  આદતથી મજબૂર.

ઘટનાનો  ભાર  ઉપાડે

દિમાગ ભલે જાય ખાડે

ત્રાસવાદ નાબૂદ થયાનાં

સપનાં જુએ ધોળે દહાડે

મહાજનમાં મશહૂર જશુભાઈ મહાજનમાં મશહૂર

આદતથી મજબૂર જશુભાઈ  આદતથી મજબૂર.

આખેઆખું  છાપું  વાંચે

ખબરો સઘળી હોઠે રાખે

ચૂંટણી ટાણે છાતી ઠોકીને

દેશ આખાનું ભવિષ્ય ભાખે

ચર્ચામાં ચકચૂર જશુભાઈ ચર્ચામાં ચકચૂર

આદતથી મજબૂર જશુભાઈ  આદતથી મજબૂર.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s