વાંધો–

વાંધો–
સાફ સુથરા પ્રધાનશ્રી બાબત અમને કશોય વાંધો નથી..
એ ભલેને દિવસમાં દસ વાર નહાય
દાઢીની સાથે સાથે મૂછ અને માથું પણ મુંડાવે
ત્રણને બદલે તેર વખત કપડાં બદલાવે
કોઈને  શો વાંધો હોય્?
વાંધો એટલો જ છે કે
વારંવાર
નિર્દોષ લોકોનાં લોહીથી
ભારતમાતાનાં વસ્ત્રો ખરડાય  છે….

One thought on “વાંધો–

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s