હવેલી

હવેલી  હવાથી ભરી  દ્યો   હવે

બધાં દ્વાર  ખુલ્લાં  કરી દ્યો હવે.

નથી કોઈ પ્રેક્ષક સલામત રહ્યો

તમે  ખેલ  પૂરો  કરી દ્યો  હવે.

નથી ફૂલ પર એ નજર નાખતાં

ભલે બાગ  આખો ધરી દ્યો  હવે.

છબી  છેવટે  તો છબી  હોય છે

સદેહે   અહીં  હાજરી   દ્યો  હવે.

સમય  ખોતરે છે  સતત એટલે

ઇમારત  વિષે ખાતરી  દ્યો હવે. 

Advertisements

One thought on “હવેલી

  1. વાહ વાહ વાહ… છબી છેવટે તો છબી હોય છે, સદેહે અહીં હાજરી દ્યો હવે…
    સમય ખોતરે છે સતત એટલે, ઇમારત વિષે ખાતરી દ્યો હવે.

    વાહ.

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.