ધરમ કરમ

ધરમ કરમ…..

અમે  હાથથી  દૂર  રાખી    કરમને

નથી  શોધતાં આ જગતના મરમને.

કથા  વારતા  સાંભળી    સાંભળીને

અહીં  લોક  ભૂલી ગયા છે ધરમને.

હવે જાય તો જાય ક્યાં એ બિચારી

ન કોઈ ચહેરો જગ્યા દે શરમને.

સફળતા વિષે ના કહેવાય ઝાઝું

સહેલું નથી ભાંગવો છે  ભરમને.

બને તો જરા માણસો ઓળખીએ

પછી ઓળખીશું અમે પણ પરમને .

Advertisements

One thought on “ધરમ કરમ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s