ધરમ કરમ

ધરમ કરમ…..

અમે  હાથથી  દૂર  રાખી    કરમને

નથી  શોધતાં આ જગતના મરમને.

કથા  વારતા  સાંભળી    સાંભળીને

અહીં  લોક  ભૂલી ગયા છે ધરમને.

હવે જાય તો જાય ક્યાં એ બિચારી

ન કોઈ ચહેરો જગ્યા દે શરમને.

સફળતા વિષે ના કહેવાય ઝાઝું

સહેલું નથી ભાંગવો છે  ભરમને.

બને તો જરા માણસો ઓળખીએ

પછી ઓળખીશું અમે પણ પરમને .

Advertisements

One thought on “ધરમ કરમ

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.