વરસાદ

ગામમાં વરસાદ જેવું છે કશુંક


ભાવતા પરસાદ  જેવું છે કશુંક.


તાનમાં બોલી રહ્યા છે મોરલા


ઝાડવે વસવાટ  જેવું છે કશુંક.


વીજળી અણસાર આપે છે સતત


આભમાં તરખાટ  જેવું છે કશુંક.


કોઈની છત્રી બની ગઈ કાગડો

 

ચોકમાં ચકચાર જેવું છે  કશુંક.


છોકરાં છે વહેણ છે ને  નાવ છે


નાવને  મઝધાર જેવું છે કશુંક.


દેડકાંએ આદર્યું સંગીત   છે


આગવા દરબાર જેવું છે કશુંક.


રે વિરહમાં ભીંજવાતા ગાલ છે


આંખથી જલધાર  જેવું છે કશુંક.

Advertisements

4 thoughts on “વરસાદ

 1. વીજળી અણસાર આપે છે સતત
  આભમાં તરખાટ જેવું છે કશુંક.

  કોઈની છત્રી બની ગઈ કાગડો
  ચોકમાં ચકચાર જેવું છે કશુંક.
  ખુબ સુંદર

 2. વરસાદનો સ્વીકાર અને તલસાટ બન્ને ભાવ્યા-
  દેડકાંએ આદર્યું સંગીત છે
  આગવા દરબાર જેવું છે કશુંક.
  રે વિરહમાં ભીંજવાતા ગાલ છે
  આંખથી જલધાર જેવું છે કશુંક.

 3. તમારી લયમાં અમે પણ ખેંચાતા ગયા અને જૂઓ, ક્યાં પહોંચ્યા –

  રે વિરહમાં ભીંજવાતા ગાલ છે
  આંખથી જલધાર જેવું છે કશુંક.

  વાહ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s