બારે માસ


રાતનો વિસ્તાર બારે માસ છે
જાગરણનો ભાર બારે માસ છે.


ના ચલણ શબ્દો તણું ચાલે હવે
મૌનનો રણકાર બારે માસ છે.


પાંદડાં છોડે ભલેને વૃક્ષને….
મૂળનો આધાર બારેમાસ છે.

દ્વાર ખુલ્લાં છે અદાલતનાં સદા
શહેરમાં તકરાર બારે માસ છે.


ના કદી પંચાગમાં જોવું પડે
પ્રેમનો તહેવાર બારે માસ છે.
Advertisements

2 thoughts on “બારે માસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s